Surah Ali’ Imran, Ayat 3

Ia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-Qur’an) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil.

Surah Ali’ Imran, Ayat 4

Sebelum (Al-Qur’an diturunkan), menjadi pertunjuk bagi umat manusia. Dan Ia juga yang menurunkan Al-Furqaan (yang membezakan antara yang benar dengan yang salah). Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa (kepada golongan yang bersalah).

Surah Ali’ Imran, Ayat 7

Dialah yang menurunkan kepada mu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Qur’an. Sebahagian besar dari Al-Qur’an itu ialah ayat-ayat “Muhkamaat” (yang tetap, tegas dan nyata ma’nanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Qur’an. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat