Surah Al A’raf, Ayat 9

Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya (yang baik), maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat Kami (dengan meletakannya pada bukan tempatnya).

Surah Al A’raf, Ayat 11

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud.

Surah Al A’raf, Ayat 12

Allah berfirman: “Apakah halangan yang menghalangmu daripada sujud ketika Aku memerintahkanmu?” Iblis memjawab: “Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan aku daripada api, sedangkan Engkau jadikan dia dengan tanah”.