Surah Al A’raf, Ayat 6

Maka sesungguhnya Kami (Allah) akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan (Rasul-rasul ) kepada mereka, dan sesungguhnya Kami akan menyoal juga Rasul-rasul itu.