Surah Al Mu’minun, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman.