Surah An Naml, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Menjadi hidayat petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman,