Surah Ash Shafaat, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Demi (hamba-hambaKu) yang berbaris dengan berderet-deret.