Surah Saba, Ayat 5

Dan (sebaliknya) orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan Kami sambil menyangka dapat melepaskan diri (dari hukuman Kami), mereka itu akan beroleh azab dari jenis azab seksa yang tidak terperi sakitnya.